NECROLOG

DR. ING. VALENTIN ANASTASIU

29 decembrie 2020

[descarcă / vezi în format .pdf]

spacer Încercând să pătrundă tainele Dumnezeirii, Sfântul Vasile cel Mare afirma că pe Dumnezeu noi nu putem să-L cunoaștem după esență, ci doar după lucrările Sale în raport cu lumea și cu oamenii. Prin extensie, cunoaștem că omul fiind chip al lui Dumnezeu, el se descoperă în aceeași măsură, prin ceea ce face, însă de această dată, acțiunile sale sunt îndreptate către Creatorul său, doar că ele sunt manifestate prin raportarea la ceilalți oameni.
spacer Într-un cuvânt, omul se descoperă în relația cu Dumnezeu, prin ceea ce oferă și face față de semenul său, împlinind cuvântul din Scriptură: „Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 40).
spacer Privind către cel ce ne stă înainte, Domnul Dr. Ing. Valentin Anastasiu, ceea ce ne străbate mintea este veșnicul cuvânt: „Dumnezeu să-l ierte” și de cele mai multe ori îl rostim într-o stare de cunoștință relativă, fără să înțelegem pe deplin semnicația acestei afirmații.
spacer De ce simțim nevoia să spunem de fiecare dată când participăm la o înmormântare, fie că este a unei persoane însemnate, fie că este a unui prieten sau vecin, cuvântul: Dumnezeu să-l ierte? Răspunsul se regăsește tocmai în relația noastră cu Dumnezeu, care ne definește și ne conturează trăsăturile și caracterul.
spacer Astfel îi cerem lui Dumnezeu îndurare și milă pentru cel care ne părăsește, căci în tot parcursul vieții sale, relația lui a fost întotdeauna în dependență totală față de Dumnezeu, Creatorul Său, iar prin faptul că noi cei prezenți îi solicităm acest lucru, surprinde tocmai că legătura omului cu Dumnezeu se împlinește prin cel de lângă noi. În această notă trebuie înțeleasă porunca lui Hristos: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta. Aceasta este cea dintâi poruncă. Iar a doua e aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Mai mare decât acestea nu este altă poruncă” (Marcu 12, 30-31).
spacer Revenind la persoana și personalitatea Domnului Dr. Ing. Valentin Anastasiu, putem spune fără nicio urmă de susceptibilitate că acesta a fost omul care s-a descoperit înaintea lui Dumnezeu prin faptele sale, care nu au fost răzlețe, ci care i-au definit întreaga viață și activitate. În acest sens, Domnul Inginer a fost unul dintre cei mai covârșitori manageri și specialiști ai platformei industriale oneștene, transpunând în viața sa fermitatea unei mâini de fier care a coordonat aproape 20 de ani activitatea aceasta și a unui colectiv de peste 15.000 de salariații.
spacer Poziția pe care a ocupat-o cu responsabilitate și pasiune timp de 20 de ani, în calitate de director al combinatului Chimic, în prezent Chimcomplex Borzești, a Rafinăriei Onești, actuala Rafo și al Combinatul de Cauciuc Sintetic, în prezent CAROM, conturează profilul unei persoane extrem de puternice, care a putut să facă față unei astfel de responsabilități, tocmai pentru că mai întâi a fost foarte sever și exigent cu sine însuși. Și descoperim astfel din faptele sale, cum Domnul Inginer Valentin Anastasiu a fost un om principial, corect, cu o ținută morală, în ceea ce-i privea pe angajații săi, încărcată cu responsabilitatea de a le oferi șansa zilnică de a-și construi un trai decent.
spacer Siguranța care îl caracteriza, după cum mărturisesc apropiații, nu era o formă de orgoliu, ci o certitudine clădită pe o pregătire temeinică în domeniul petrochimiei, siguranță care i-a permis să ia decizii menite să schimbe în bine viața a întregului oraș.
spacer După cum știm, Oneștiul s-a format drept o consecință naturală a dezvoltării industriale a platformei Petrochimice, iar acest lucru a dus la înflorirea vieții în această regiune, atât sub aspect social, cât și cultural și religios, ceea ce-i conferă Domnului Dr. Ing. Valentin Anastasiu nu doar titlul de director al unei companii industriale, ci și de ctitor al orașului, care a așezat la baza acestuia o cărămidă solidă, pe care s-a construit viața atâtor oneșteni.
spacer Din acest excurs biografic al vieții Domnului Dr. Ing Valentin Anastasiu înțelegem în ce fel și-a împlinit Domnia sa relația cu Dumnezeu, printr-o viață dedicată celorlalți, prin prisma pregătirii sale și a exigenței cu propria persoană, fapt ce i-a conferit și supranumele de „Generalul”.
spacer Toate aceste fapte prezentate sumar nu încearcă să contureze un portret, ci să ne plaseze în cheia înțelegerii cuvântului: Dumnezeu să-l ierte!, în măsura în care chipul său deplin, de director, soț, părinte, prieten, cunoscut, să fie conturat desăvârșit înaintea Celui pe care l-a slujit cu adevărat, înaintea lui Dumnezeu.
spacer Pentru unii a fost un director sever, pentru unii un prieten bun, pentru alții un profesionist, însă pentru Dumnezeu este o persoană complexă care și-a împlinit viața sa prin toate calitățile sale.
spacer În această lumină să rostim cu încredere: Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, știind că avem această putere să-i cerem orice lui Dumnezeu, căci prin El trăim și suntem.

Hristos Domnul să-l așeze în lumina
descoperită de îngeri, la nașterea Sa în Betlehem.

Semnează,
†IOACHIM
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Valentin Anastasiu Înmormântare

Valentin Anastasiu Înmormântare

Valentin Anastasiu Înmormântare

Valentin Anastasiu Înmormântare

Valentin Anastasiu Înmormântare

spacer Telefoane utile Onești:
- Poliția Locală Onești: 0799201408
- Telefonul cetățeanului [DPP]: 0799201408
- Servicii foto-video: 0723626007

Actualizat: 20-Jan-2021 15:01

Filmari Onesti

fotograf onesti

Onesti Online © 2001 - 2021 | Realizator www.ClaudiuStefanescu.ro | Temei legal de functionare | GDPR - Protecția datelor cu caracter personal |


Protectia Consumatorilor - A.N.P.C. TR

sus
facebook
youtube