Situația podului de peste Trotuș - ieșirea spre Bacău

Scurt istoric

spacer La începutul lunii Octombrie 2016 sectorul pietonal dinspre SW s-a fisurat iar balustrada s-a înclinat periculos de mult spre exterior sub acțiunea greutății unor elemente de infrastructură neinspirat atașate de această balustradă - este vorba de cabluri cu secținea mare și o greutate semnificativă.
spacer În mod normal, aceste cabluri ar fi trebuit susținute de structuri separate de cea a podului - improprie și neprevăzută pentru astfel de solicitări.
spacer Autoritățile locale au luat măsura izolării acestui tronson și interzicerea circulației pietonale.
spacer S-au impus restricții de viteză și tonaj.
spacer S-au sesizat autoritățile centrale și s-a solicitat sprijin pentru reabilitarea podului.
spacer Conform studiilor efectuate, acest pod este utilizat de oneșteni în proporție de 5%, restul traficului fiind tranzit pe ruta Brașov - Bacău și Tg. Ocna. Din acest motiv, costurile reparațiilor trebuiesc suportate, în cea mai mare parte, de bugetul central și, într-o foarte mică măsură de cel local.
spacer Vezi foto....


spacer În data de 22 februarie 2017, un tronson din sectorul afectat s-a prăbușit în albia râului Trotuș.
spacer Autoritățile locale au trimis, din nou, solicitări către ministerul de resort pentru a se urgenta acordarea sprijinului necesar.
spacer Vezi foto...


spacer Pe 13 aprilie 2017 - Ministrul transporturilor Răzvan Cuc, senatorul Dragoș Benea și președintele Consiliului Județean Sorin Brașoveanu au sosit la Onești pentru a evalua situația la fața locului.
spacer Vezi foto...


spacer Pe data de 14 iunie 2017, un al doilea tronson s-a prăbușit în albia râului Trotuș.
spacer Și de această dată, autoritățile locale au trimis, la guvern, solicitări pentru urgentarea procedurilor pentru reabilitarea podului.
spacer În urma expertizei tehnice efectuate în luna august a anului 2017, circulaţia pe acest pod este sigură, cu respectarea următoarelor restricţii: viteza maximă 10 km/oră şi limita de tonaj de 30 de tone.
spacer Vezi foto, video...


Situația podului de la ieșirea spre Bacău

pod onești18 Octombrie 2017 - Semnarea contractului de finanțare

spacer În urma numeroaselor demersuri întreprinse de primarul Nicolae Gnatiuc la ministerele de resort şi în urma vizitei efectuate de ministrul Răzvan Cuc la Oneşti, s-a hotărât că cea mai viabilă variantă este includerea acestui obiectiv în Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
spacer În data de 18 octombrie 2017, s-m semnat CONTRACTUL DE FINANŢARE pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuş, la Oneşti, jud. Bacău”, valoarea totală a investiţiei ridicându-se la suma de 8.112.241,03 lei, din care 7.740.836,00 de lei reprezintă finanţare din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene iar 371.405,03 lei vor fi suportaţi de la bugetul local, cheltuieli ce reprezintă cofinanţarea proiectului de către beneficiar.
spacer Vezi foto contract...


spacer În toamna anului 2017, reabilitarea podului de peste raul Trotuş a fost prinsă intr-un proiect PNDL II, fiind semnat contractul de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuş, la Oneşti, jud. Bacău”, valoarea totală a investiţiei ridicându-se la suma de 8.112.241,03 lei, din care 7.740.836,00 de lei reprezintă finanţare din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene iar 371.405,03 lei vor fi suportaţi de la bugetul local, cheltuieli ce reprezintă cofinanţarea proiectului de către beneficiar.
spacer La momentul de faţă pe SEAP este publicat anunţul de licitaţie proiectare şi execuţie, având ca termen limită de depunere a ofertelor data de 5 martie, urmând ca în vara acestui an, dacă nu vor fi depuse eventuale contestaţii, constructorul desemnat în urma licitaţiei sa poată începe lucrările.

Primăvara 2018

spacer S-a încheiat depunerea ofertelor din partea societăților comerciale care doresc să execute lucrările de reabilitate. Ofertele sunt în curs de analiză.
spacer Este necesară o analiză minuțioasă dată fiind amploarea operațiunii de reabilitare și cerințele la care trebuie să răspundă executanții.
spacer Vom reveni cu detalii de îndată ce vor fi luate decizii în acest sens.

11 iulie 2018 - Raportul Procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică.

spacer Miercuri, 11.07.2018, primarul Nicolae Gnatiuc a semnat Raportul Procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică privind: „Proiectare, Verificare tehnică, Asistență tehnică și Execuție lucrări la Obiectivul Reabilitare pod pe DN 11, km 129+831 peste râul Trotuș, Județul Bacău”.
spacer Contractul de finanțare semnat între Primăria Municipiului Onești si Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală II (PNDL II) are valoarea totală de 8.112.241,03 lei, din care 7.740.836,00 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din bugetul (MDRAP).
spacer Conform procedurilor legale, urmează o perioadă de 5 zile pentru depunerea eventualelor contestații.
spacer În situația în care nu se vor depune contestații, se va proceda la încheierea contractului de achiziție publică cu ofertantul declarat câștigător cu valoarea de 5.631.360,95 lei fără TVA.
spacer În situația în care se vor depune contestații vor curge alte termene de soluționare potrivit reglementărilor legale aflate în vigoare.

21 august 2018

spacer Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis contestația formulată de către SC Confer Group SRL Onești, astfel că Primăria Onești (autoritate contractantă) a fost obligată să reia procedura de achiziție publică prin reanalizarea ofertelor prezentate de asocierea SC Instal Design SRL Bacău – SC Pod – Proiect SRL Iași, care fusese desemnată câștigătoare.

1 octombrie 2018

spacer Licitația a fost câștigată de SC CONFER GROUP SRL cu terți susținători – SC Consis Proiect SRL, SA Gironap Prod SA; subcontractanți – SC Consis Proiect SRL, SC Gironap Prod SA, SC Flavia SRL, SC Energo Prest SRL, SC Geomatics Enterprise SRL, SC Proexcon SRL.

24 noiembrie 2018

spacer S-a semnat contractul de execuție. Click aici pentru foto-video...

21 martie 2019

spacer Primarul Nicolae Gnatiu anunță că începerea lucrărilor va întârzia datorită unor probleme financiare neprevăzute. Au apărut costuri suplimentare după semnarea contractului de execuție cu firma oneșteană Confer Group SRL.
spacer Costul lucrărilor de execuție a crescut cu aproximativ 25-30% față de cel calculat inițial, după ce a fost majorat salariul pe ramură (n.r. – în domeniul construcțiilor), iar constructorul a socotit că necesarul de materiale este și el mai scump față de cel stipulat în documentația care a stat la baza atribuirii contractului.
spacer Primăria Onești caută resursele financiare necesare pentru susținerea proiectului. Primarul Nicolae Gnatiuc a spus că fie diferența fie va fi suportată de la bugetul local (ceea ce ar însemna un efort financiar foarte mare și văduvirea altor capitole de investiții importante) ori se va contracta un credit prin care să se acopere această diferență.
spacer Edilul-șef al Oneștiului a mai avansat și alte două variante, una albă – restul de bani să fie completat dintr-o rezervă ministerial, și una neagră – podul să nu se mai repare.

23 aprilie 2019

spacer Proiectanții au stabilit că există diferențe mari între datele prevăzute în documentația de avizare a lucrărilor de intervenție – DALI, aprobată în 2017, și realitatea din teren. În această situație, și devizul general al lucrărilor de reabilitare a podului peste râul Trotuș de la ieșirea din Onești spre Bacău este altul.
spacer Proiectantul și totodată viitorul executant al lucrărilor – societatea oneșteană Confer Group SRL – a cerut o nouă expertizare a podului, care a evidențiat o accentuare a stării de degradare a podului, fapt pentru care și cheltuielile de reabilitare devin mai mari.

02 mai 2019

spacer S-a semnat Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Execuție Lucrări nr. 849/13.11.2018, încheiat între UAT Onești și Operatorul Economic SC Confer Group SRL Oneşti cu subcontractanţii şi terţii susţinători declaraţi, în vederea realizării obiectivului investițional „Proiectare, Verificare tehnică, Asistență tehnică și Execuție lucrări la Obiectivul Reabilitare pod pe DN 11, km 129+831 peste râul Trotuș, Județul Bacău”, proiect în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală II (PNDL II).
spacer Ulterior semnării actului adiţional mai sus menționat și ca urmare a finalizării fazei de proiectare, vor fi parcurse următoarele etape de proiect:
spacer - Obținere Acord Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC);
spacer - Obținere Autorizație de Construire (AC), ulterior emiterii Acordului ISC;
spacer - Emitere Ordin de Începere a Lucrărilor de Construire – termen 24.05.2019. Odată emis acest ordin, constructorul poate începe efectiv lucrările de reabilitare ale podului.

10 mai 2019

spacer - S-a semnat autorizația de construcție.

13 mai 2019 - ordin de începere a lucrărilor

Demararea lucrărilor - organizarea de șantier - 16 mai 2019

Restricții de circulație - demararea lucrărilor - 10 iulie 2019

Restricționarea circulației - start lucrări - 22.07.2019

spacer Începând de luni 22 iulie 2019, s-a restricționt definitiv circulația pe o singură bandă pe sens, până la terminarea lucrărilor.
spacer Este important de știut că, din momentul semnării ordinului de începere a lucrărilor, podul a intrat pe mâinile constructorului Confer Group.
Planul de gestionare a traficului în zonă a fost întocmit de CNAIR și avizat de IGPR - singurele instituții abilitate legal de să facă acest lucru.
spacer Administrația publică locală Onești nu mai are nicio atribuțiune și/sau autoritate asupra acestui pod și asupra circulației din zonă.
Următoare secvență în care UAT Onești va fi implicată va fi recepționarea lucrării finalizate în primăvara anului 2020 - cel puțin așa ar trebui dacă constructorul reușește respectarea termenelor prevăzute în contractul de execuție.
Orice speculații din mediul online cum că Primăria ar trebui să... și să... sunt nefondate, sunt doar speculații și atât (fie rău voitoare fie nevinovate și izvorâte din necunoașterea situației).
spacer Legea e foarte clară: din momentul în care s-a semnat ordinul de începere a lucrărilor, s-a terminat orice poveste dintre primărie și pod. Podul e în mâinile celor de la Confer Group, circulația este reglementată și gestionată de CNAIR și IGPR în baza unui plan care se respectă cu sfințenie, nu se face niciun rabat pentru că e vorba de vieți omenești și nu se joacă nimeni cu așa ceva.
spacer Constructorul - Confer Group - recomandă ca participanții la trafic să utilizeze și următoarele rute ocolitoare:
• DN 11: Brașov – Chichiș; DN 12: Chichiș – Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc; DN 12A: Miercurea Ciuc – Comănești; DN 2G: Comănești – Moinești – Bacău;
• DN 11: Brașov – Târgu Secuiesc – Onești; DN 11A: Onești – Adjud; DN 2: Adjud – Bacău;
• DN 11: Brașov – Târgu Secuiesc – Poiana Sărată – Oituz; DJ 116: Oituz – Târgu Ocnă; DN 12A: Târgu Ocna – Onești; DN 11: Onești – Bacău.
Pentru traficul local, relația Calea Mărășești (DN 11) – Calea Bacăului (DN 11), utilizatorii vehiculelor cu masă mai mare de 7,5 tone, pot folosi următorul traseu alternativ: DN 11: Onești (Calea Mărășești) – Oituz; DJ 116: Oituz – Târgu Ocnă; DN 12A: Târgu Ocna – Onești (Calea Slănicului); DN 11: Onești (Calea Bacăului), lungimea traseului fiind de circa 38 de kilometri.
spacer Personal, am mers la Bacău pe ruta Onești, Satul Catolic, Tuta, Tg. Trotuș, Tg. Ocna - pe la casa Creangă - Bârsănești - Bacău. Este asfalt neted ca-n palmă, grijă mare la curbele destul de strânse. Față de traseul obișnuit acesta are cu 15 km mai mult.
spacer espre speculațiile privind amplasarea unui pod militar de pontoane ca rută alternativă sau refacerea podului de fier: s-au luat în discuție și analiză de către autoritățile competente CNAIR și IGPR iar rezultatul analizei e următorul:
spacer - 1. Podul militar plutitor nu poate fi instalat de geniști pe maluri cu apărări înalte și pe ape cu debite variabile. Acestea sunt soluții temporare, pe termen scurt, pentru vehicule militare nu civile. S-a analizat topografia locului - nu se poate. N-ai cum, n-ai unde...
spacer - 2. Podul de fier fosta linie rutieră de lângă cea feroviară aparține SNCFR, se află într-o avansată stare de degradare, circulația este interzisă chiar și pentru pietoni. Cine trece pe acolo o face pe riscul lui. L-am văzut, e praf și pulbere, n-am curajul să calc pe el. Ce ar însemna refacerea lui? SNCFR să aibă motivarea să facă asta apoi să înceapă toate procedurile: licitație pentru lucrări de expertizare, contestări, soluționări, expertizarea în sine ca să se constate în ce stare se află și ce e de făcut apoi iar licitație pentru atribuire lucrări de proiectare și execuție, contestări, soluționări, atribuire, proiectare, execuție. Toată povestea s-ar întinde pe cel puțin trei ani iar SNCFR are, la ora asta, cu totul și cu totul alte priorități pentru că ei au probleme grave cu infrastructura lor pe unde merg trenurile, podul de la Onești ar fi chiar ultima lor durere de cap.
spacer În concluzie: rute alternative, calm, înțelegere, colegialitate în trafic și... Doamne ajută, mult succes constructorului.


Demontarea grinzilor vechi de la podul de peste Trotuș - 31 iulie 2019


Montarea grinzilor noi - 06 septembrie 2019


Turnare beton - 23.10.2019


Reluare trafic pe ambele benzi - 23.12.2019

Finalizare lucrări

spacer Marți, 28 iulie 2020, s-a reluat circulația pe podul de la Onești, peste Trotuș, pe ambele sensuri.
spacer Cu această ocazie, a avut loc o conferință de presă susținută de primarul Nicolae Gnatiuc și Europarlamentarul Dragoș Benea.
spacer Pentru a înlătura speculațiile malițioase, precizăm că reluarea traficului nu a fost o “inaugurare”, nu s-a tăiat panglică, nu a fost festivitate, nu s-a condiționat reluarea traficului de sosirea oficialilor – aceștia au ajuns la pod după redeschiderea podului.
spacer Reluarea traficului pe pod s-a produs imediat ce s-a terminat trasarea marcajelor și înlăturarea balizelor de separare a sensurilor de mers.

Susțineți acest website pe Patreon...

spacer Telefoane utile Onești:
- Poliția Locală Onești: : 0771394606
- Telefonul cetățeanului [DPP]: 0799201408
- Servicii foto-video: 0723626007

Actualizat: 11-Jun-2024 8:21

IGSU

Filmari Onesti

fotograf onesti

Onesti Online © 2001 - 2024 | Realizator www.ClaudiuStefanescu.ro | Temei legal de functionare | GDPR - Protecția datelor cu caracter personal |

Protectia Consumatorilor - A.N.P.C.

sus
facebook
youtube