Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești.
Ne pasă de apă. Ne pasă de viață!

spacer În cadrul Proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020” se derulează următoarele contracte de lucrări:
spacer - CL1 ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare menajeră în Municipiul Onești”
spacer - CL2 ”Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din Municipiul Onești”
spacer - CL3 ”Facilități noi de captare și tratare a apei, aducțiune și reabilitarea facilităților de înmagazinare existente în Municipiul Onești”

spacer RAJA S.A. Constanța, Operatorul Regional cu activitate specifică în Municipiul Onești, a obținut finanțare Europeană în vederea implementării proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020.
spacer Proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei, prin stimularea investițiilor private în aria de implementare, asigurarea accesului la serviciile publice de apă și canalizare de calitate, îmbunătățirea calității vieții și a stării de sănătate a populației și dezvoltarea durabilă a zonei.
spacer Valoarea totală a Proiectului este de 275.608.601,21 lei din care cofinanțarea Uniunii Europene este de 185.508.955,64 lei.
spacer Obiectivul general al Proiectului este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației deservite de Operatorul Regional RAJA S.A. Constanța.

spacer CL1 ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare menajeră în Municipiul Onești”.
Această investiție vizează îmbunătățirea și extinderea rețelelor de furnizare a apei și a sistemelor de canalizare menajeră în Municipiul Onești.
spacer Progresul Contractului de lucrări până în prezent este de 98%.
spacer Obiectivul investiției constă în îmbunătățirea accesului consumatorilor la servicii de calitate în domeniul furnizării apei potabile, asigurarea funcționării continue și la presiune optimă a sistemului de alimentare cu apă, contribuind, astfel, la reducerea pierderilor de apă prin reabilitarea conductelor de transport și distribuție uzate.
spacer Prin implementarea investițiilor planificate în cadrul contractului CL1, se va garanta:
spacer - Se va asigura protecția mediului în ceea ce privește apa și solul prin construirea unei noi rețele de colectare a apelor uzate menajere, utilizând tronsoane noi din materiale moderne cu o bună etanșeitate;
spacer - Costurile de exploatare vor fi reduse prin îmbunătățirea gestionării rețelelor, optimizarea cheltuielilor pentru pompare și eficientizarea costurilor de mentenanță;
spacer - Creșterea nivelului de securitate pentru personalul operator;
spacer - Îmbunătățirea calității vieții pentru populație;
spacer - Optimizarea accesului la servicii de înaltă calitate în domeniul furnizării apei potabile prin conectarea tuturor rezidenților la rețeaua de distribuție;
spacer - Garantarea funcționării continue a sistemului de alimentare cu apă și menținerea presiunii adecvate pentru toți consumatorii;
Scăderea pierderilor de apă prin reabilitarea conductelor de distribuție deteriorate;
spacer - Extinderea gradului de acoperire cu servicii de gestionare a apelor uzate;
spacer - Asigurarea colectării complete a debitului de apă și transportarea acestuia la stația de epurare, cu scopul de a preveni riscul de poluare a apelor subterane și de suprafață;
spacer - Scăderea infiltrațiilor prin reabilitarea conductelor de canalizare afectate;
spacer - Aderarea la restricțiile de mediu și la cele legislative impuse de legislația națională, îmbunătățirea nivelului de confort al populației prin facilitarea posibilităților de conectare a gospodăriilor la rețeaua de furnizare a apei;

spacer CL2 ”Reabilitarea și modernizarea Stației de Epurare din Municipiul Onești” - Finalizat
spacer - Operarea stației de epurare din Municipiul Onești va garanta conformarea la directivele europene referitoare la colectarea și epurarea apelor uzate menajere și industriale, având un impact semnificativ atât asupra sănătății populației, cât și asupra protejării mediului.
spacer Implementarea contractului a fost finalizată.
spacer Obiectivele Contractului de lucrări:
spacer - Implementarea tehnologiilor avansate pentru tratarea eficientă a apelor uzate, cum ar fi procesele biologice, chimice și fizice, pentru a asigura o epurare corespunzătoare;
spacer - Implementarea unor sisteme avansate de monitorizare a calității apei și de control a proceselor, pentru a asigura funcționarea eficientă a stației și pentru a răspunde rapid la eventualele probleme;
spacer - Dezvoltarea rețelei de canalizare pentru a permite colectarea și direcționarea eficientă a apelor uzate către stația de epurare.
spacer - Asigurarea conformității cu reglementările naționale și europene privind calitatea apei și epurarea apelor uzate.
spacer Prin dezvoltarea stației de epurare, se urmărește îmbunătățirea calității mediului înconjurător și a calității vieții populației locale, contribuind, în același timp, la îndeplinirea standardelor și obiectivelor de mediu stabilite la nivel național și internațional.
spacer CL3 ”Facilități noi de captare și de tratare a apei, aducțiune și reabilitarea facilităților din înmagazinare existente în Municipiul Onești”.
spacer Prin intermediul Contractului de lucrări CL3, se propune implementarea unei noi surse de apă destinate rezidenților din Municipiul Onești. Acest proces include reabilitarea Gospodăriei de Apă Cuciur, precum și construirea unei conducte de aducțiune care să conecteze noua sursă de apă, respectând standardele și normele actuale.
spacer Obiectivele Contractului de lucrări:
spacer - Captare apă brută de suprafață și stație de tratare;
spacer - Conductă de aducțiune apă potabilă de la stația de tratare apă de suprafață până la punctul de conexiune cu sistemul de distribuție;
spacer - Gospodăria de apă Cuciur.
spacer Progresul Contractului de lucrări până în prezent este de 75%.

 

Susțineți acest website pe Patreon...

spacer Telefoane utile Onești:
- Poliția Locală Onești: : 0771394606
- Telefonul cetățeanului [DPP]: 0799201408
- Servicii foto-video: 0723626007

Actualizat: 11-Jun-2024 8:21

IGSU

Filmari Onesti

fotograf onesti

Onesti Online © 2001 - 2024 | Realizator www.ClaudiuStefanescu.ro | Temei legal de functionare | GDPR - Protecția datelor cu caracter personal |

Protectia Consumatorilor - A.N.P.C.

sus
facebook
youtube